N2

1064
STO
N2
  STOLICA
F2

 

  DIMENZIJE: 1250 (+400) X 850 X 765 mm

Stolica F2
1
2

stolovi, stolice, STO N2, STOLICA F-2