JANA 3D

5100
VITRINA
  JANA 3D

Bela varijanta

Bela varijanta

Ambijent prikaz

Ambijent prikaz

 

       DIMENZIJE 1500 x 420 x 2060 mm

hrast, vitrine, Jana, 3D